Sociale veiligheid

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het Landelijk Opvangteam is hier te lezen. Daarnaast kan altijd contact opgenomen worden met de Landelijke Vertrouwenspersoon van Scouting Nederland

Als vereniging hebben wij ook eigen vertrouwenspersonen: Loes Arendse en Jurre Brandsen. Je kunt hen tijdens opkomsten en borrels altijd aanspreken, een appje sturen of een mailtje sturen. Dit kan bij alle bovengenoemde situaties, maar ook als je even je hart wilt luchten. Ook als het niet over de U.F.O.-Stam gaat, staan zij voor je klaar! Zij zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@ufostam.nl

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen U.F.O.-Stam vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de U.F.O.-Stam getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk Regelement (HR) van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.